Ängomdrevets kennels vandringspris!

till Norra Taxklubbens vinstrikaste tax.

ÅR

HUND

ÄGARE

2016

NORD J(D)CH SE VCH RÅTASSEN´S PIA

KJELL MIKAELSSON, NJURUNDA

Copyright Norra Taxklubben Org.nr.802494-8674