En tax skall du ha! Kommer kallad men ej strax, ty född till slav är ingen tax.

NORRA TAXKLUBBENS BILDARKIV CHAMPIONS!

Championhanar

Championtikar

Copyright: Norra Taxklubben Org.nr.802494-8674

webmaster: Kjell Mikaelsson