En tax skall du ha! Kommer kallad men ej strax, ty född till slav är ingen tax.

NORRA TAXKLUBBENS

ÅRSMÖTE 2017.

Bilder från utdelning av vandringspriser,förtjänsttecken och avtackning av funktionärer.

(klicka på bild=större bild)

Copyright: Norra Taxklubben Org.nr.802494-8674

webmaster: Kjell Mikaelsson