En tax skall du ha! Kommer kallad men ej strax, ty född till slav är ingen tax.

NORRA TAXKLUBBEN:s KOMMITTÉR!

Utställningskommittén

Yasmine Boulechfar, Zandra Skjevik, Ingeborg Bohlin,

Maria Lindholm, Camilla Gradin

Grytkommittén

Yasmine Boulechfar

Viltspårkommittén

Arne Söderberg, Allan Forsberg

Drevkommittén

Arne Söderberg, Stig Kihlberg

Adress:

Norra Taxklubben

c/o Yasmine Boulechfar

Kälsta 165

860 13 Stöde

 

 

E-post:

norrataxklubbeninfo.se

 

Mobil:

070-290 27 86 (sekreterare)

 

Copyright: Norra Taxklubben org.nr.802494-8674

webmaster: Kjell Mikaelsson