Styrelse

NORRA TAXKLUBBENS STYRELSE 2022 - 2023


Anders Westrin, tf ordförande
0705 - 51 49 30

anders.westrin@hotmail.com

Arne Söderberg, ledamot

0705 - 24 73 30

arne.soderberg@hotmail.com

Knapp för NTK:s reseräkning som kan skrivas ut och skickas.

Maria Meijer Sundlöf, sekreterare
0703 - 41 21 24

maria.meijersundlof@gmail.com 

Zandra Skjevik, ledamot

0702 - 75 28 06

zandranorrataxklubben@gmail.com


Elisabet Nilsson, ledamot

0761 - 35 32 21

elisabethn59@gmail.com

Fredrik Lindberg, kassör

0705 - 50 11 68

fredrik@lindbergadv.se 

Yasmine Boulechfar, ledamot
0702 - 90 27 86

yasmineboulechfar@gmail.com