Drevprovsintroduktion

DREVPROVSINTRODUKTION

Nya drevprovsregler och drevprovsintroduktion


Helgen den 24-25 september hade vi i Norra Taxklubben planerat ihop en liten drevträff. Så på lördagen den 24/9 träffades vi drevdomare i Norra Taxklubben för att tillsammans gå igenom Svenska Taxklubbens nya drevprovsregler som började att gälla från och med 1 juli i år. De nya drevprovsreglerna kan du läsa här.


Vi hade blivit beviljade dispens från SKK och Jordbruksverket om att få släppa tidigare på rådjur i utbildningssyfte. Så vi gjorde 2 kortade släpp som vi sedan tillsammans bedömde och diskuterade. En mycket trevlig dag där där vi domare kunde utbyta varandras erfarenheter och tips.


På söndagen den 25/9 hade vi en drevprovsintroduktion för taxägare som vill veta mer om hur ett drevprov går till. Vi höll till på Essviksvallen, bakom deras fotbollsplan finns ett vackert vindskydd, perfekt ställe att lära ut om drevprov. Vi hade 2 drevdomare med oss, Anders Westrin och Zandra Skjevik. Samt 2 blivande drevdomare som är under utbildning, Fredrik Lindberg och Peter Sundlöf. Vi hade totalt 10 personer som var intresserad av att få veta mer om vad man ska tänka på som hundägare innan man startar på ett drevprov.


Tanken med denna lilla träff var att avdramatisera det här med drevprov och istället informera hur provet bedöms, genomförs samt att ge lite tips. Vi började med en teoretisk genomgång där Anders berättade lite kort om vad man bör tänka på innan start, så som ex. utrustning, drevtider och taxens hälsa. Han gick sedan igenom de delmoment som ingår i bedömningen och förklarade dessa i bra valda ord.


Så efter teorin så körde vi lite praktiskt. Vi delade in oss i 2 grupper med en domare i varje. Efter dessa 2 timmar träffades vi igen och gick igenom de 2 släppen och svarade på de funderingar som fanns. En mycket givande dag som förhoppningsvis har gett taxägarna en större inblick i hur ett drevprov kan gå till.