Ängomdrevets VP

Ängomdrevets kennels vandringspris!

ÅR

HUND

ÄGARE

2019

SE VCH ÄNGOMDREVETS HUNTERSFORCE EDNA LADY

KJELL MIKAELSSON, NJURUNDA

2018

Ingen hund uppfyller kraven

2017

Ingen hund uppfyller kraven

2016

NORD J(D)CH SE VCH RÅTASSEN'S PIA

KJELL MIKAELSSON, NJURUNDA