Föreningen

Välkommen till

Norra Taxklubben 


NTK är en lokalförening till Svenska Taxklubben och omfattar Västernorrlands län. Kommuner som vi verkar i är: Sundsvall, Ånge, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. Föreningens org.nr. är 802494-8674.


Verksamheten leds av den styrelse som årsmötet utser. Föreningens målsättning är att samla alla taxägare kring gemensamma aktiviter såsom: exteriör utställning, drevprov och spårprov.


Föreningen anordnar idag en vårutställning och en höstutställning. 1 april till 30 november anordnas också rörliga viltspårprov samt två stycken ordinarie viltspårprov, dels i slutet på maj, dels i augusti. Rörliga drevprov anordnas tiden 1 oktober till 31 december samt ett ordinarie drevprov i oktober. Grytverksamhet är under bildande. Representanter från föreningen håller sig informerad inom taxvärlden genom kurser och konferanser.


Föreningen vill verka för att på lämpligt sätt tillvarata taxägarnas och taxuppfödarnas intressen. Kurser anordnas inom aktiviteterna och vi utbildar bl.a. egna jakt- och viltspårdomare.


Varför utställning

För att kunna bibehålla taxens rasstandard genom att en bedömning sker av en domare som granskar både exteriör och mentalitet m m. Allt detta hjälper oss att hitta bra avelsmaterial på friska, välutvecklade och trevliga taxar. Det är även en bra social träning för din hund.


Varför viltspårprov

Var tredje trafikolycka orsakas av vilt på våra vägar. Då är det viktigt att vi tränar våra taxar på viltspår så att tränade eftersökshundar kan kallas in när olyckan är framme. Detta för att snabbt kunna avgöra skada eller att förkorta djurets lidanden. Dessutom finns det lagar och riktlinjer på att varje jaktlag skall ha tillgång till tränad eftesökshund vid eventuella påskjutna/skadade djur.


Varför drevprov/grytprov

För att utvärdera taxens ursprung/användningsområden så provas ett antal moment för att hundens jaktegenskaper skall utvärderas. Dessa moment kan vara sökförmåga, upptagsförmåga, tapptarbete, drevsäkerhet, hörbarhet, samarbete/lydnad mm. På detta sätt kan aveln gällande jakthundar lyckas på bästa sätt.


Föreningen står också till tjänst med valphänvisning och avelsrådgivning för de olika taxraserna och ger råd och tips bl.a. om spårträning och utställningsträning.