Valberedning

Valberedningen 2023


Sammankallande:

  • Peter Sundlöf, Sundsvall 070 - 570 89 18

  • Roger Sundin, Matfors 070-820 38 20

Valberedning

Här kan ni lämna förslag till kandidater inför 2024


Valberedningen tar tacksamt emot förslag på personer som kan hjälpa till och driva vår förening framåt.

Det är helt OK att föreslå sig själv om man vill vara med  och hjälpa till.

Valberedningen har i uppdrag att föreslå årsmötet

Ordförande, 1 år

3 st Ledamöter, 2 år

2 st Revisorer, 1 år

2 st Revisorssuppleanter, 1 år

2 st Valberedning, 1 år

 
 
 
 
 
Ordförande
Ledamot
Revisor
Revisorssuppleant
Valberedning