Valberedning

Valberedningen 2024


Sammankallande:
Glenn Holmgren, Sundsvall 070-5521723

Lisa Bergman, Sundsvall
Linda Bruneryd, Sundsvall

Valberedning

Här kan ni lämna förslag till kandidater inför 2025


Valberedningen tar tacksamt emot förslag på personer som kan hjälpa till och driva vår förening framåt.

Det är helt OK att föreslå sig själv om man vill vara med  och hjälpa till.

Valberedningen har i uppdrag att föreslå årsmötet

Ordförande, 1 år

3 st Ledamöter, 2 år

2 st Revisorer, 1 år

2 st Revisorssuppleanter, 1 år

3 st Valberedning, 1 år

 
 
 
 
 
Ordförande
Ledamot
Revisor
Revisorssuppleant
Valberedning